Тема
Лаборатория на бъдещето

Темата на 18-та международна архитектурна изложба е вдъхновена от Африка, която води класациите за глобална урбанизация и растеж, но също така е изправена пред сериозни заплахи от изменението на климата и неравенствата.

Куратор на международната изложба е Лесли Локо – архитект, писател, университетски преподавател и основател на African Futures Institute.

Подробна информация за темата на Биеналето можете да откриете на адрес: www.labiennale.org

Пространството
Срокове


20.12.2022 Обявяване на конкурса
16.01.2023 Краен срок за подаване на документи
до 12:00 ч.
16-17.01.2023 Техническа комисия и журиране
17.01.2023 Определяне на победителя и изпращане на известие до организаторите
17.01.2023 Изпращане на документация до организаторите
Критерии


яснота и съвременна актуалност на избраната тема

визуален потенциал на изложбената концепция

кураторски и пространствен потенциал на предложената тема

способността на екипа да подхожда към съвременна архитектурна материя по ясен и иновативен начин

интегриране на концепцията в пространството на Българския павилион

комуникация, разбираемост и способност за обръщане към голяма международна аудитория

съответствие с бюджета, включително изпълнение, визуална и комуникативна част

Жури

проф. д-р арх. Тодор Булев

Председател на журито

Подробна биография

доц. д-р Борис Данаилов

Началник на политическия кабинет на Министъра на Културата

Веселин Серкеджиев

Архитект

Подробна биография

Галина Милкова

Архитект

Подробна биография

Тодор Обрешков

Архитект

Подробна биография

Георги Кътов

Архитект

Подробна биография

Нурхан Реджеб

Урбанист

Подробна биография

Александър Стайнов

Държавен експерт в отдел НКН, дирекция КНМИИ,
национален комисар за участието на Република България във Венецианското биенале за архитектура през 2023 г.
Участва със съвещателен глас

Резервни членове

Екатерина Джумалиева

Директор дирекция Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства

Мартин Христов

Зам. председател на КАБ,
Съосновател на студио Е-Арх

Подробна биография

Марияна Сърбова

Архитект

Подробна биография

Контакти


За повече информация, може да се свържете с нас на имейл biennale2023@kab.bg или чрез контактната форма