Георги Кътов

Архитект

1974 Роден в София

1999 Магистър по архитетктура УАСГ София

2002 – 2004 Стипендиант на японското правителство, Технологичен институт Токио в лабораторията на архитект Йошихару Цукамото

2004 Основава заедно с архитект Вяра Желязкова I/O архитекти, един от най-награждаваните архитектурни офиси в страната с 10 номинации за Наградата за съвременна архитектура на Европейския съюз Мис Ван Дер Рое

2009 – досега Хоноруван преподавател в катедра Обществени сгради, УАСГ, София

2010 Куратор Софийска архитектурна седмица

2015 Гост лектор архитектурна седмица Архитектурно училище, Нанси, Франция